Kevin Walther - Högre seminarium

  • Date: –12:00
  • Location: Online via Zoom
  • Lecturer: Kevin Walther
  • Website
  • Organiser: Företagsekonomiska institutionen
  • Contact person: Golondrian Janke
  • Seminarium

The Higher Seminar in Business Studies

Opponent: Senior Lecturer Katarina Blomkvist

Workshopen är online.

Var vänlig och kontakta Golondrian Janke för inloggningsuppgifter.