Emma von Essen: ”Att lära ut kvantitativ metod till någon som inte vill använda kvantitativ metod”

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 6-0022
  • Organiser: Department of Literature
  • Contact person: Janne Lindqvist
  • Seminarium

See Swedish event for more information.