Högre seminarium i offentlig rätt: Skolans arbetsmiljö - ett rättsligt spänningsfält

  • Date: –17:00
  • Location: Munken 1, Trädgårdsgatan 20 Sammanträdesrum 234
  • Lecturer: Peter Ramsjö, doktorand vid Uppsala Universitet
  • Contact person: Maja Kristiansson-Gran
  • Seminarium