Ragni Svensson och Hampus Östh Gustafsson: Historiska perspektiv på förlags- och bokmarknadsaktörer

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 6-0023
  • Organiser: Department of Literature
  • Contact person: Ann Steiner
  • Seminarium

See Swedish event for information.