Att röra sig mot ett föränderligt 1700-tal: Arbete, boende och vardagsliv (Book introduction chapter)

  • Date: –15:00
  • Location: Seminar room Institute for Housing and Urban Research
  • Lecturer: Göran Rydén, IBF
  • Organiser: Institute for Housing and Urban Research
  • Contact person: Miguel A. Martínez
  • Seminarium