Samhällsvetenskaplig forskning

Vi förklarar och förstår konsekvenserna av människors samverkan.

Möt våra forskare

Hans L. Zetterbergs pris i sociologi

Priset tilldelas årligen yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete i sociologi, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, har flyttat fram forskningsfronten. Vinnaren får 100 000 kronor.

Nominera till Zetterbergpriset senast 21 maj 2023.

SYLFF-stipendier

1987 startades det världsomspännande stipendieprogrammet Ryoichi Sasakawa Young Leaders' Fellowship Fund (SYLFF) av nuvarande Nippon Foundation. Programmet finns idag vid 69 universitet i 44 länder.

Uppsala universitet fick 1988 som andra institution i världen en större donation, vars avkastning årligen utdelas i form av post doc-stipendier (för upp till 3 års försörjning) inom samhällsvetenskapliga fakulteten för det så kallade The Social Science Program for Increased International Understanding.

Stipendierna går att söka på hösten varje år.

Senast uppdaterad: 2023-09-21