Examen

Forskarutbildningen avslutas med en examen: doktorsexamen eller licentiatexamen. Om du har avlagt licentiatexamen kan du ansöka om att fortsätta dina studier till doktorsexamen. Doktorsexamen kan avläggas utan föregående licentiatexamen.

För licentiatexamen krävs minst 120 högskolepoäng, varav en godkänd vetenskaplig uppsats på minst 60 högskolepoäng. För doktorsexamen krävs minst 240 högskolepoäng, varav en godkänd doktorsavhandling på minst 180 högskolepoäng.

Efter examen

Som filosofie doktor eller licentiat förväntas du ha förmåga till självständigt och kritiskt tänkande, goda ämneskunskaper, vetenskapliga metodologiska färdigheter, förmåga att identifiera intressanta och forskningsbara frågeställningar samt pedagogiska färdigheter och förmåga att uttrycka dig väl både i tal och i skrift.  Det är färdigheter som efterfrågas inom många yrkesområden.

De flesta som avslutat sin forskarutbildning hos oss fortsätter att vara verksamma inom utbildningsvärlden som forskare eller lärare. Andra möjliga karriärvägar finns inom näringsliv, organisationer och offentlig sektor.

Senast uppdaterad: 2022-02-02