Hur söker jag forskarutbildning?

För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att du har såväl grundläggande behörighet som särskild behörighet. Behörigheterna framgår av studieplanen för respektive ämne. 

Innan du fyller i och lämnar in din ansökan bör du kontakta studierektor för forskarutbildningen, professor eller annan ämnesföreträdare vid den ansvariga institutionen för att orientera dig om den aktuella forskningen inom ämnet. Institutionerna har också information om pågående forskning och avhandlingsprojekt. Du bör också prata med institutionerna angående finansieringen av din utbildning.