SYLFF-kommitté

Ansvarig för förvaltning av SYLFF och utdelning av stipendier är en av rektor utsedd kommitté, vars ordförande är Samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus. Ledamöterna i SYLFF-kommittén har en mandatperiod som löper över tre år.

Ledamöter

  • Ordförande: dekan Mats Edenius
  • Li Bennich-Björkman
  • Stefan Jonsson
  • Sandra Torres
  • Peter Juslin

Kontaktpersoner:

Ingela Johansson