Hans L. Zetterbergs pris i sociologi

Hans L. Zetterbergs pris i sociologi tilldelas årligen yngre forskare, svenska eller utländska, som med sitt vetenskapliga arbete i sociologi, helst genom att fruktbart kombinera teori och praktik, har flyttat fram forskningsfronten. Vinnaren får 100 000 kronor.

Om Hans L. Zetterberg

Hans L. Zetterberg (1927–2014) var professor i sociologi som under sin karriär var verksam vid Columbia University så väl som Ohio State University. Utöver sin forskning var Zetterberg också publicist och publicerade bland annat den engelska översättningen av Max Webers text Economy and Society. Åren 1987–1988 var han ordförande för WAPOR (World Association for Public Opinion Research).

Utlysning av Zetterbergpriset 2022

Uppsala University invites you to nominate one or several candidates for the Hans L. Zetterberg Prize in Sociology to be awarded to a younger researcher, Swedish or foreign, who, with his/her scientific work in sociology, preferably through fruitful combination of theory and practice, has moved the research front forward.

The prize is for a younger researcher (40 years or less the year the prize is awarded), who through published works has reached an acknowledged position but who is not at the end of his/her research achievement/career. The prize is to be awarded yearly and considered international. The sum to be given is SEK 100 000 (currently about US$ 10,000/ € 9,000), made possible by a donation from the Zetterberg family, the first for Sociology at Uppsala University.

The nomination letter should be short and concise, and include a full C.V. of the person you nominate.

Deadline for submitting nominations is May 30 2022. Please send the nomination to samfak@samfak.uu.se. The Faculty of Social Sciences, Uppsala University, Sweden

Download the call for nominations.

Anders Sundell tilldelas Zetterbergpriset 2021

Statsvetaren Anders Sundell tilldelas priset för att han utifrån ett brett samhällsvetenskapligt perspektiv berikat den politiska sociologin. Hans forskning spänner över flera fält och inbegriper valforskning, successionsordning, samt undersökning av grundläggande normer och värden. Inte minst bidraget att undersöka relationen mellan informellt framvuxna normerna och formella regelsystem förtjänar uppmärksamhet. Sundell har publicerat i de mest framstående vetenskapliga tidskrifterna samtidigt som han aktivt har deltagit i det publika samtalet i en sann upplysningsanda. Han kan på ett föredmömligt sätt förklara och sätta forskningsresultat i sammanhang som gör dem tillgängliga för allmänheten.

Priset kommer att delas ut under en ceremoni vid Sociologidagarna 20-22 mars 2022 i Uppsala.

Anders Sundell CV

Anders Sundell.
Anders Sundell.
Senast uppdaterad: 2022-04-04