Nationella konferens i rasismforskning på temat rasism och välfärd.

  • Datum:
  • Plats: Engelska parken Ihresalen
  • Föreläsare: Huvudtalare: Professor Philomena Essed (Antioch University) Professor Santiago Castro-Gomez (Universidad Santo Tomás de Bogotá)
  • Webbsida
  • Arrangör: Teologiska fakulteten och Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism
  • Kontaktperson: Tomas Lundström
  • Konferens

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet bjuder in till 2017 års nationella konferens i rasismforskning på temat rasism och välfärd.