The Impact of Religion International Conference

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset
  • Arrangör: Teologiska fakulteten och Centrum för forskning om religion och samhälle
  • Kontaktperson: Per Pettersson
  • Konferens

Welcome to
The second international conference on The Impact of Religion Challenges for Society, Law and Democracy