Diskurskollokvium: Malin Sandberg, Göteborgs universitet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Malin Sandberg, doktorand i nordiska språk vid Göteborgs universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

"Aktuell hjärnforskning visar". Om intertextualitet i texter om kultur för äldre

"Kollokviet kommer att behandla mitt pågående avhandlingsprojekt om intertextualitet och interdiskursivitet i texter som rör en statlig satsning på kulturinsatser för äldre. Jag inleder med en kortare presentation av avhandlingsarbetet, med tonvikt på en pågående analys av texternas samspel med varandra och med texter utanför satsningen (exv. lagstiftning och forskning). Jag bjuder sedan in till ett arbetsseminarium med gemensam diskussion med utgångspunkt i ett utsnitt ur avhandlingens material."

Kollokviet ingår i serien Diskurskollokvier. Läs mer: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/