MIT-konferens, Lunds universitet

  • Datum:
  • Plats: Lunds Tekniska Högskola Institutionen för designvetenskaper, LTH
  • Webbsida
  • Arrangör: Lunds Tekniska Högskola
  • Kontaktperson: Elisabeth Hallmén
  • Konferens

MIT-konferens (MITSC), Lunds Tekniska Högskola, 2018-03-12 -- 2018-03-14.
Plats: Institutionen för designvetenskaper.