(INSTÄLLT) Elena Prats: avhandlingskapitel

Högre seminariet i rättsfilosofi

(OBS! Inställt)

Elena Prats, Uppsala universitet, lägger fram ett utkast av det första kapitlet i sin avhandling