Guilherme Marques Pedro: avhandlingskapitel

Högre seminariet i rättsfilosofi

Guilherme Marques Pedro, Uppsala universitet, lägger fram ett avhandlingskapitel (utkast)