Anna-Sofia Maurin: "The Problem of Character”

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Matti Eklund
  • Seminarium

Högre seminariet i teoretisk filosofi

Anna-Sofia Maurin, Göteborgs universitet: "The Problem of Character”