Donnchadh O’Conaill: "Against Universalism: The Problem of Particularity"

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Matti Eklund
  • Seminarium

Högre seminariet i teoretisk filosofi

(Ersätter tidigare annonserade talare Andreas Stokke, SCAS/Uppsala)

Donnchadh O’Conaill, Université de Fribourg: "Against Universalism: The Problem of Particularity"


Donnchadh O’Conaills senaste publikationer