Torsdagsseminarium: Knowing naturecultures: gender, class, generations.

  • Datum: –15.00
  • Plats: Centrum för genusvetenskap 13:11 Konferensrummet, Villavägen 6, Botaniska trädgården, Uppsala
  • Föreläsare: Marja Vehviläinen, docent vid University of Tampere
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Cecilia Rohdén
  • Seminarium

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden vid Centrum för genusvetenskap. Män och maskuliniteter, kropp/kroppslighet, queerteori och naturvetenskap är några teman som reflekterar bredden i den forskning som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap. Seminarierna syftar också till att skapa möten mellan forskare över vetenskapsområdena.