Workshop – Nordic Network for Women in Aesthetics

  • Datum: –16.00
  • Plats: Se workshopens hemsida
  • Webbsida
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Se workshopens hemsida/See workshop homepage
  • Konferens

Inaugural Workshop

Besök workshopens hemsida för mer information eller ladda ned bifogad inbjudan och program nedan

Ytterligare information

Workshop – Nordic Network for Women in Aesthetics