Utbildning i praktiskt brottsförebyggande arbete

  • Datum: –17.00
  • Plats: Örebro
  • Arrangör: Länsstyrelsen Örebro
  • Kontaktperson: Ida Klingzell
  • Utbildning

Välkommen på utbildning som ger grundläggande kunskaper om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete med fokus på så kallad kunskapsbaserad brottsprevention – det vill säga med fokus på kartläggning, analys, insatser, uppföljning och återkoppling.

Utbildningen lämpar sig både för tjänstemän och politiker. Vi ser gärna representanter från polisen exempelvis kommunpoliser, samt andra aktörer av relevans inom det brottsförebyggande arbetet i länet.

Under utbildningen ges möjlighet att arbeta och diskutera i sin egen kommuns grupperingar, men också med andra kommuner. Utbildningen sträcker sig över fyra tillfällen under 2018.

När: 27 mars, 7 maj, 8 oktober och 3 december, klockan 9–17.

Mer information och anmälan