Karl Ekendahl – Slutseminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Sluseminarium för Karl Ekendahl, Uppsala universitet, och avhandlingen The Badness of Death. Opponent är Tim Campbell, IFFS.