Beverly Tjerngren ventilerar ett avhandlingsavsnitt - Inställt och uppskjutet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken sal Eng22-1009 vid Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Beverly Tjerngren
  • Webbsida
  • Arrangör: Historiska institutionen
  • Kontaktperson: Maria Ågren
  • Seminarium