Felicity Callard: "Entanglement and Embarrassment In and With the Medical Humanities"

  • Datum: –11.00
  • Plats: Engelska parken - Humanistiska teatern
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Anna Tunlid
  • Seminarium

Öppen föreläsning

Felicity Callard, Birkbeck, University of London: "Entanglement and Embarrassment In and With the Medical Humanities"

Föreläsningen är en del av workshopen "Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap i praktiken: Utmaningar och möjligheter"

Felicity Callard: