Disputation Rikke Apelfröjd

  • Datum: –14.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Kontaktperson: Rikke Apelfröjd
  • Disputation

Disputation: Rikke Apelfröjd, avd för signaler och system, ”Channel estimation and prediction for 5G applications”. 27 april kl 10.00, Häggsalen. Opponent: Docent Emil Björnson, Kommunikationssystem, Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet.