Alessandro Palumbos disputation

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken. Humanistiskt centrum Ihresalen 21-0011, Thunbergsvägen 3 H
  • Doktorand: Alessandro Palumbo disputerar på sin avhandling Skriftsystem i förändring. En grafematisk och paleografisk studie av de svenska medeltida runinskrifterna
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Telefon: 0733-90 86 30
  • Disputation

Opponent: professor Karl G. Johansson, Universitetet i Oslo