GaW seminarium: Kvinnfolk, karlar och könskategorier

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken sal Eng22-1009 vid Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Karin Hassan Jansson
  • Webbsida
  • Arrangör: Gender and work
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Karin Hassan Jansson lägger fram texten "Ord och mening: könade personbeteckningar i GaW-databasen och populärkultur 1720-1830