GaW seminarium: Upplandsbruk som arbetsplats under 1700-talets andra hälft

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken sal Eng22-1009 vid Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Göran Rydén
  • Webbsida
  • Arrangör: Gender and work
  • Kontaktperson: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Göran Rydén lägger fram ett kapitel i en kommande bok, "Ett arbete som med trohet drifves"