Per Algander: "Bad Art and Good Taste"

Högre seminariet i praktisk filosofi

Per Algander, Uppsala universitet: "Bad Art and Good Taste"