Karl Bergman: "Teleology, History and Normativity"

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi

Karl Bergman lägger fram avhandlingsavsnittet "Teleology, History and Normativity"