Högre seminarium: Mathias Strandberg, Göteborg

  • Datum: –17.00
  • Plats: Seminariet för nordisk namnforskning, i Arkivcentrum (plan 3), von Kraemers allé 19
  • Föreläsare: Mathias Strandberg
  • Kontaktperson: Staffan Nyström
  • Seminarium

Tonaccenten i skånska ortnamn.

Postseminarium.