Pågående forskning om tidigmodern reselitteratur

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 9-1017
  • Föreläsare: Christina Kullberg
  • Arrangör: Seminariet för romansk litteraturvetenskap
  • Kontaktperson: Sylviane Robardey-Eppstein
  • Seminarium

Christina KULLBERG (univ. lekt., docent, Uppsala universitet) presenterar sin pågående forskning om tidig modern reselitteratur.
[språk: svenska/franska]