Läsgruppsträff – Wittgenstein

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Gisela Bengtsson
  • Seminarium

Läsning av Wittgensteins Remarks on Frazer's "Golden bough"

Litteratur
Remarks on Frazer's "Golden Bough": Bemerkungen über Frazers "Golden bough", Rush Rhees (red.) Norfolk : Brynmill Press, 2010.

eller

Bemerkungen über Frazers "Golden bough"/Remarks on Frazer's "Golden Bough", i Wittgenstein: Philosophical Occasions 1912-1951, (Klagge & Nordmann red.) Hackett Publishing Company, 1993.

Artiklar
Coliva, Annalisa: "Rituals, Philosophy, Science and Progress. Wittgenstein on Frazer." i Beale & Kidd (red.): Wittgenstein and Scientism, Routledge 2017

Søndergaard Christensen, Anne-Marie: "It's a kind of Magic. Wittgenstein on Understanding and Weltanschauung in the Remarks on Frazer" (i Albinus, Rothhaupt and Seerey 2016, se nedan).

Artiklarna kommer att göras tillgängliga för läsgruppens deltagare.

Bakgrundslitteratur
Frazer, J.G. 1922. The Golden Bough. A Study in Magic and Religion. Abridged Edition, London: The Macmillan Press Limited.

Wittgenstein's Remarks on Frazer. The Text and the Matter. Eds: Albinus , Rothhaupt and Seery. De Gruyter 2016.