Handelsrättsliga seminariet

Richard Hager (Juridiska institutionen, Uppsala universitet): "Valuation of Business in Law"

Diskutant: Doktorand Michael Grant (Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet)

Seminariet hålls på svenska.