FREDA utbildningsdagar, Örebro

För att vi ska kunna erbjuda det skydd och stöd som våldsutsatta har rätt till, som socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att upptäcka, behöver socialtjänsten verktyg för att upptäcka, utreda, riskbedöma samt ge skydd, stöd och hjälp. Detta är ett stort ansvar och uppgift som bedömningsmetoden FREDA är framtagen för att underlätta.

Utbildningen är tre dagar och intyg kommer att utfärdas vid fullgången utbildning.

Datum: 15 maj, 16 maj, 1 juni 2018

Mer information och anmälan

Klockslagen för start- och sluttid är preliminära.