Att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor

Våldsutsatta måste uppmärksammas för att kunna få det skydd och stöd de behöver och socialtjänsten har ett särskilt ansvar att upptäcka våldsutsatta. Det är en komplex uppgift och till stöd har Socialstyrelsen utvecklat FREDA bedömningsmetoder.