Kränker Sverige rätten till ett självständigt liv?

  • Datum: –17.00
  • Plats: Allaktivitetshuset Sturegatan 10, Sundbyberg
  • Arrangör: Från snack till verkstad
  • Kontaktperson: Lars Lindberg, projektledare
  • Konferens

Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad arrangerar en heldagskonferens med internationella och svenska forskare och jurister den 17 april kl 9:30-17.00.

Konferensen handlar om Artikel 19 i Funktionsrättskonventionen. I artikeln slår FN fast rätten för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att delta i samhället,
med lika valmöjligheter som andra personer.

Men lever Sverige upp till detta? Har omfattande försämringar i LSS och personlig assistans lett till att Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna? Kan internationella konventioner användas för att driva rättsfall i Sverige – och hur ska man i så fall göra?

Lokal: Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg

Anmälan: Länk till anmälningsformuläret på Funktionsrätt Sveriges webbplats

Program 

8.30 Registrering

9.00 Inledning, Lars Lindberg, projektledare, Från snack till verkstad

9.10 Article 19 – the core of CRPD,
Rannveig Traustadottir, professor, University of Iceland

09.45 The Swedish Version of Austerity:
Independent Living as a Cost Problem,
Niklas Altermark, fil  dr Lunds Universitetet

10.15 Paus – fika med smörgås

10.45 LSS and Swedish municipalities,
Barbro Lewin, med dr Uppsala universitet

11.15 Dismantling disability equality:
How the UK under austerity undermined independent living,
Tom Shakespeare, professor, University of East Anglia

11.45 – 12.30 Inledande kommentarer från svenskt perspektiv,
av Susanne Berg. Därefter diskussion med föredragshållarna.

12.30-13.30 Lunch

13.30 Fördragskonform tolkning i svensk domstol och förvaltning
Patrik Bremdal, fil dr, Uppsala universitet

14.00 Hur argumentera för genomslag för funktionsrätt med hjälp av internationell rätt?
Andrea Bondesson, jurist, Från snack till verkstad

14.30 Mänskliga rättigheter och socialförsäkringen, Heini Möller och Brittmari Seppä, Försäkringskassan

14.50 Kaffe

15.20 Diskussion om mänskliga rättigheter och svensk rätt
Inledande reflektioner från Annika Jyrwall Åkerberg, jurist, Civil Rights Defenders. 
Därefter diskussion med föredragshållarna.

16.00 Avslutning

Moderator: Hanna Gerdes,
Hanna and Goliath Law and Education