Högre seminarium med Matteo Tarsi

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Matteo Tarsi
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Seminarium

Matteo Tarsi: Loanwords and native words in the sagas of the Icelanders: Methodology and results