Tim Berndtsson doktorand vid Litt. vet. presenterar ur sin avhandling

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Inst. seminarierum 4-2007
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 0184713420
  • Seminarium

Avhandlingsprojektet har titeln ”The Archive and the Order. Masonic Archival Culture in 18th century Europe”

Tim Berndtsson doktorand vid Litteraturvetenskapliga inst. Uppsala Universitet, presenterar ur sitt pågående avhandlingsprojekt, ”The Archive and the Order. Masonic Archival Culture in 18th century Europe” vilket skrivs inom ramen för projektet "Kunskap, makt, materialitet. Svenska arkiv 1727-1811" Det handlar om etableringen av europeiska, främst svenska, frimureriska arkiv under det långa 1700-talet. Frimurarordens arkiv var bland de första organiserade arkiveringsinstitutioner som uppstod utanför staten, kyrkan och de adliga släktarkiven.