Sva-seminariet: Charlotte Engblom

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken, sal 6-K1031
  • Föreläsare: Charlotte Engblom
  • Kontaktperson: Lena Ekberg
  • Seminarium

Att arbeta i en forskningscirkel med tema nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt