Exjobbspresentation Alexander Flyckt

  • Datum: –11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 2001
  • Kontaktperson: Alexander Flyckt
  • Seminarium

Likströmsnät för kontorsbyggnader – En ekonomisk och teknisk utvärdering av likströmsnät för kontorsbyggnader med solceller

Andelen solceller ökar i Sverige och allt fler aktörer investerar i solcellsanläggningar. Sveriges största fastighetsföretag Vasakronan arbetar kontinuerligt med att utöka antalet solcellsanläggningar på sina fastigheter som främst utgörs av kontor. Samtidigt som mängden solceller ökar går allt mer elektriskt förbrukande utrustning över från växelström till likström, exempelvis datorer, telefoner och LED-belysning. Det finns flera fördelar att använda likström till exempel genom att förluster kan reduceras.

Med dagens regelverk ges bäst ersättning för den solel som används direkt i den anslutna byggnaden. Ett sätt att öka egenförbrukningen är att installera ett lokalt elnät där överskott av solel kan överföras och användas i närliggande fastigheter. I Uppsala Science Park har Vasakronan tillsammans med ferroamp anslutit fyra stycken kontorsfastigheter med solceller i ett gemensamt lokalt likströmsnät för detta ändamål. Förutom att kunna förbruka en större andel av den egenproducerade solelen är målet även att kunna reducera effekttopparna.

Examensarbetet har genom en modellering av det installerade nätet ämnat besvara, hur mycket av egenförbrukningen kan ökas samt effekttopparna minskas med ett likströmsnät. Därefter har investeringen utvärderats ekonomiskt och tekniskt samt framtidsmöjligheter för nätet har identifierats.

Om du är intresserad av ett unikt projekt som omfattar solceller, fastigheter, el och likströmsnät är du varmt välkommen att lyssna.

Handledare: Ulf Näslund, Vasakronan
Ämnesgranskare: Cecilia Boström, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Daniel Furén