Exjobbspresentation Sigge Sonerud

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 2002
  • Kontaktperson: Sigge Sonerud
  • Seminarium

Publika laddstationer i Stockholms innerstad - när inträffar effekttoppar och hur sammanfaller dom med andra laster i nätet

Efterfrågan på möjlighet till laddning av sitt laddbara fordon ökar i takt med att laddbara fordon ökar i Stockholm. För att öka antalet publika laddpunkter i Stockholm satsar Stockholms stad på laddgator. En laddgata är en utvald sträcka med flera laddare bredvid varandra. Laddarna varierar mellan normal- och snabbladdare.

Laddning av elfordon är en svår last att ta i beakting vid elnätsdimensionering. Detta eftersom förhållandet energi och effekt skiljer sig från traditionella laster. Sammanlagringen av olika laster är en vital del vid elnätsdimensionering. Det här arbetet undersöker hur olika lastfall för snabbladdningsstationer och laddgator mot 2020 och 2030 förhåller sig till den gemensamma lasten hos nätstationer och hos slingor på mellanspänningsnätet. 

Är du intresserad av publik laddinfrastruktur för laddbara fordon, eller bara allmänt intresserad av laddning av laddbara fordon? Då är du varmt välkommen på min exjobbspresentation!

Handledare: Robert Södergård, Ellevio AB
Ämnesgranskare: Cecilia Boström, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Jonas Euler