Vårkonferens SNEF 2018

  • Datum:
  • Plats: De Geer-salen - Geovetenskapens hus - Stockholm University
  • Arrangör: Professor Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Stockholm Université
  • Kontaktperson: Marie Kagrell
  • Konferens

Konferensens syfte är att tala om hur man hanterar frågor kring religionsfrihet i det nutida läget i Europa.