Controllerdagen 19 april 2018

  • Datum: –19.00
  • Plats: Norrlands nation fest & konferens, Västra Ågatan 14 Gamla salen
  • Webbsida
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, och Ekonomistyrningsforum
  • Kontaktperson: Elisabeth Hallmén
  • Konferens

19 april 2018 arrangerar företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, och Ekonomistyrningsforum åter Controllerdagen med fokus på fronten inom styrning och verksamhetsutveckling. Controllerdagen är det unika tillfället då praktik och forskning möts för att tillsammans få en inblick i de senaste idéerna inom styrningsområdet.