MR- Frukostseminarium i Stockholm

  • Datum: –10.00
  • Plats: Piperska muren Scheelegatan 14, Stockholm
  • Föreläsare: Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid juridiska inst. och Elena Namli, professor i etik vid teologiska inst. vid Uppsala Universitet.
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Eva Norgren
  • Telefon: 018-471 18 98
  • Seminarium

Fukostseminariet syftar till att stärka förvaltningens arbete för de mänskliga rättigheterna. Vilka krav gäller? Hur ska de förverkligas?

Dagens ämne: Diskussion kring ramar som sätts av den nya Förvaltningslagen.Syftet är att undersöka den nya förvaltningslagen ur ett MR-perspektiv och se om den nya lagen innehåller starkare eller rent av svagare MR-skydd.

Läs mer och anmäl dig här >>