Missionärers attityder till traditionell religion och inhemska kristna i Tanzania

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Hus 2:0024
  • Föreläsare: Klas Lundström
  • Arrangör: Teologiska fakulteten
  • Kontaktperson: Kajsa Ahlstrand
  • Docentföreläsning

Docentföreläsning i Missionsvetenskap

Alla är välkomna!