Mona Guath – Slutseminarium

  • Datum: –12.15
  • Plats: Blåsenhus - 12:128
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Peter Juslin
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminarium

Slutseminarium för Mona Guath och avhandlingen Feedback learning and goal pursuit in an electricity consumption task (prel. titel)

Lektörer: Marcus Lindskog, UU, och Leo Poom; UU
Ordförande: Peter Juslin