Linus Jacobsson disputerar i Finansrätt

Permanent Establishment through Related Persons
A Study on the Treatment of Related Persons under Article 5 of the OECD Model Tax Convention

Opponent: Professor Marjaana Helminen, Helsingfors universitet

Ledamöter i betygsnämnd:
Professor Arvid Aage Skaar, Universitetet i Oslo
Professor Jane Bolander, Copenhagen Business School
Docent Martin Berglund, Uppsala universitet

Ordförande vid disputationen: Professor Mattias Dahlberg

Mottagningen sker i Blå Rummet

Disputationsakt på engelska