Migration, ansvar och identitet: den tredje positionen hos bosnier i svenska Österbotten

  • Datum: –20.00
  • Plats: Engelska parken Humanistiska teatern
  • Föreläsare: Jan-Ola Östman, prof. em. vid Helsingfors universitet,
  • Webbsida
  • Arrangör: Adolf Noreen-sällskapet och Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Lise Horneman Hansen
  • Föreläsning

En öppen föreläsning i samband med Adolf Noreen-sällskapets årsmöte.

Jan-Ola Östman diskuterar språkvetarens upp­gift och förhållande till begreppet ”ansvar” med utgångs­punkt i Karl Poppers syn på tolerans i hans storverk Det öppna samhället och dess fiender. Ansvar föreslås som ett alternativ till det som språkvetare för det mesta talar om som ideologi. Föredraget illustreras med data från fältarbete med första och andra gene­ra­tionens bosnier som kom till Närpes i Svensk­finland i början av 1990-talet och deras ut­maningar med att skapa sig en identitet i sitt nya dialektala språksamhälle, en konstruktion som tar sig uttryck i det som Homi Bhabha kallar en ”tredje position”.

Föredraget föregås av Adolf Noreen-sällskapets årsmöte.

Alla intresserade är varmt välkomna