Forgeries and the Bible: from Shappira to the Jerusalem Papyrus

  • Datum: –10.00
  • Plats: Engelska parken Hus 22: 0031
  • Föreläsare: Michael Langlois (Strasbourg)
  • Arrangör: Teologiska institutionen och Teologiska fakulteten
  • Kontaktperson: Prof Göran Eidevall
  • Föreläsning

Efteråt: fika och samtal.